Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.

Stock Code

836829
Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.
powłoka izolacyjna

1. Eksplozja zanieczyszczeń powoduje uszkodzenie odpowiedniego wyposażenia linii przesyłowej


1) Pojawia się ona jednocześnie na wielu liniach wież bazowych i wielu urządzeniach w podstacjach w wilgotnych warunkach pogodowych, takich jak mgła i lekki deszcz;


2) Recordynacja nie jest łatwa do osiągnięcia, powodując stałe uziemienie linii i podstacji. W związku z tym, rozbłysk zanieczyszczeń może łatwo spowodować utratę stabilności systemu i spowodować duże przerwy w dostawie prądu. Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń awarie rozbłysków w sieci energetycznej mogą znacznie poprawić niezawodność stabilnej pracy sieci energetycznej.


2. Znaczenie zastosowania powłoki przeciwzanieczyszczeniowej w przewodach elektrycznych


Ze względu na szybki rozwój gospodarczy, warunki środowiskowe i meteorologiczne dla eksploatacji i budowy sieci również uległy dużym zmianom. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sieci energetycznej konieczne jest dalsze podkreślenie i wyjaśnienie zasad i zasad technicznych dotyczących działań przeciwzanieczyszczających. Powinniśmy przyjąć postawę naukową, poszukiwać prawdy od faktów, opierać się na wynikach monitorowania, unikać subiektywnych wymysłów, nauczyć się i zrozumieć różne systemy i środki przeciwdziałające zanieczyszczeniu oraz podjąć środki oparte na lokalnych warunkach, aby odzwierciedlić perspektywiczną zarządzania technicznego.


Należy podjąć działania jednorazowe, aby ułatwić pracę i zapewnić bezpieczeństwo, a także unikać powtarzających się regulacji i wspinaczek. Linie i podstacje stosują się do zasady polegania na poziomie izolacji samego urządzenia w celu zapobiegania rozbłyskowi zanieczyszczeń, a dodatkowe metody, takie jak powłoka przeciwzapalna , mogą być stosowane do czyszczenia, opryskiwania i instalowania dodatkowych spódnic wspinaczkowych.


W celu poprawy zdolności do usuwania zanieczyszczeń izolacji zewnętrznej urządzeń elektrycznych sieci elektroenergetycznej, specjalnie opracowano podręcznik pracy dotyczący zapobiegania zanieczyszczeniom w liniach przesyłowych trakcyjnych, który ma na celu systematyczne wprowadzenie odpowiednich zasad rażenia zanieczyszczeń i powiązanych organizacji oraz środków technicznych w celu zapobiegania wybuchom zanieczyszczeń na dużą skalę w celu zapobiegania wypadkom rozbłysku, a także zapewnienia bezpieczeństwa działanie sieci energetycznej.