Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.

Stock Code

836829
Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.
powłoka izolacyjna
Uwaga: przed skorzystaniem z tej strony należy uważnie przeczytać następujące warunki. Skorzystaj z tej strony, aby zaznaczyć, że znasz i akceptujesz te warunki. Prosimy nie używać tej strony internetowej, jeśli nie akceptujesz tych warunków.

1. Użycie strony internetowej
Zawartość tej strony internetowej (www.cnruisen.com), wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Należy szanować i zachować prawa autorskie i inne oświadczenia własności zawarte w treści. Nie wolno modyfikować, kopiować, publikować, publikować ani rozprowadzać tych materiałów w żaden sposób ani w inny sposób wykorzystywać ich do celów publicznych lub handlowych. Zakazane jest wykorzystywanie tych materiałów do jakichkolwiek innych stron internetowych lub innych mediów graficznych lub środowiska komputerowego sieci w jakimkolwiek celu. Zawartość i wydawcy tej strony internetowej są chronieni prawem autorskim i innymi formami. Wszelkie nieuprawnione użycie może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw prawnych. Jeśli nie zaakceptujesz lub nie naruszysz powyższej umowy, automatycznie zakończysz korzystanie z tej strony i natychmiast zniszczysz każdą pobraną lub wydrukowaną treść.

2. Informacja o wydaniu
Informacje o tej stronie (www.cnruisen.com) są dostarczane jako oryginał kopii, bez żadnej gwarancji, w tym handlowej, przydatności do określonych celów lub naruszenia praw własności intelektualnej. Ponadto,  Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. również nie gwarantuje bezwzględnej dokładności i bezwzględnej integralności informacji. Zawartość strony internetowej lub produktów (głównie o HVIC), ceny i konfiguracje wprowadzone w tych treści będą w każdej chwili zmienione. Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. nie zobowiązuje się do ich aktualizacji i nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

3. O materiałach o zgłoszeniu użytkownika
Oprócz danych osobowych, wszelkie materiały, informacje lub informacje kontaktowe, które wysyłasz lub wysyłasz na stronę (www.cnruisen.com) będą uważane za niejadalne i nie-wyłączne. Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. nie jest odpowiedzialny za żadną z tych informacji. Twoje zgłoszenie, jeśli nie ma w tym samym czasie zachowania specjalnego oświadczenia, może być uznane za uzgodnione (lub autoryzację): Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. i jego upoważniony człowiek będzie dostępny do celów komercyjnych lub niekomercyjnych, bezpłatnie do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania, łączenia i w inny sposób do wykorzystania informacji i wszystkich danych, obrazów, głos, tekst i inne treści. Korzystanie z tej strony nie narusza przepisów ustawowych i wykonawczych i moralności publicznej, nie może wysłać na lub z tej strony pocztą ani wysłać żadnych bezprawnych, zagrażających, zniesławiających, oszczerstw, oszczerstw, nieprzyzwoitości, pornografii lub innych potencjalnie nielegalnych materiałów. Jeżeli zawartość odpowiedniego personelu w tych informacjach i jej wpływ są dowodami przedstawionymi jako ostrzeżenie lub sprzeciw, strona ta może zostać usunięta w dowolnym czasie, zawieszając te informacje, jeżeli takie informacje lub nieskończone przeglądanie online, bez konieczności uzyskania zgody zgłaszającego, również wcześniej bez obowiązku powiadomienia zgłaszającego, w ciężkich przypadkach, ta strona może zarejestrować środki użytkownika.

4. Treść komunikatu użytkownika
Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. nie może być przechowywana w celu monitorowania lub przeglądu użytkownika informacji na tej stronie w celu wysyłania lub wysyłania pocztą lub jakichkolwiek informacji w zakresie indywidualnej komunikacji między sobą, w tym czatów, tablic ogłoszeń, lub BBS innych użytkowników, jak również treści każdej komunikacji. Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek takiego komunikatu, niezależnie od tego, czy powoduje on zniesławienie, prywatność, obsceniczność czy inne kwestie. Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do usuwania informacji zawierających informacje uznane za obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób za niedopuszczalne.

5. Link do stron trzecich
Link do strony internetowej osoby trzeciej służy jako wygodna usługa dla Ciebie. Jeśli używasz tych linków, opuścisz stronę internetową. Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. nie dokonał przeglądu stron internetowych osób trzecich i nie ma kontroli nad tymi witrynami i ich treściami, ani nie jest odpowiedzialny za żadną z nich. Jeśli zdecydujesz się na odwiedzenie strony internetowej osoby trzeciej połączonej z tą stroną, będziesz odpowiedzialny za wyniki i ryzyko.

6. Ogólne zasady
Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd. mogą w każdej chwili zmienić te warunki. Zawsze należy odwiedzić tę stronę, aby zrozumieć aktualne warunki, ponieważ te warunki są ściśle związane z tobą. Niektóre z tych przepisów mogą zostać zastąpione przez ogłoszenia prawne lub klauzule wyraźnie określone na niektórych stronach witryny.

7. Prawo Chińskiej Republiki Ludowej stosuje się do sporów wynikających z niniejszego ogłoszenia lub korzystania z tej strony internetowej.

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego ogłoszenia lub korzystania z tej strony są rozstrzygane w drodze negocjacji. Spory rozstrzyga sąd lokalny, w którym znajduje się Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.

. Tłumaczenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz prawo do interpretacji wykorzystane na tej stronie są przypisane Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.