Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.

Stock Code

836829
Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.
powłoka izolacyjna
Po pewnym czasie zabrudzenie przylega do zewnętrznej powierzchni izolacji zwykłych urządzeń elektrycznych. W warunkach wilgotnych, takich jak mgła, rosa, deszcz i śnieg, substancje rozpuszczalne stopniowo rozpuszczają się i tworzą nieprzerwanie przewodzącą folię, która obniża poziom izolacji elektrycznej na powierzchni, prowadząc do wycieku prądu, wytwarzania łuku miejscowego lub nawet załamania izolacji. Ta seria zjawisk nazywa się "błyskiem zanieczyszczeń". Bezpośrednią konsekwencją rozbłysku zanieczyszczeń jest to, że różne urządzenia i urządzenia zostaną uszkodzone, co zagraża produkcji, budowie i działalności gospodarczej, a także stwarza niedogodności dla życia ludzi.

Istnieją zasadniczo cztery rodzaje środków zapobiegających rozbłyskowi zanieczyszczeń ze źródła:
(1) Czyszczenie. Sprzątanie raz w roku lub raz na ćwierć, gdy zanieczyszczenie jest ciężkie, chociaż jest to czasochłonne.
(2) Dostosowanie i wspinaczka, lub przy użyciu izolatorów kompozytowych, itp. Efekt jest dobry, chociaż cena jest wysoka.
(3) Powlekanie silikonowego oleju, itp. Ważność trwa tylko przez kilka miesięcy i czyszczenie jest bardzo niewygodne.
(4) przy użyciu powłok przeciwzanieczyszczających. Z punktu widzenia efektywności kosztowej i obsługi technicznej, powłoka przeciwzanieczyszczeniowa z powłoką błyskową   ma zalety.

W chwili obecnej stosowana jest powszechnie silikonowa powłoka z kauczuku , której pojedynczy indeks jest dopuszczalny w odniesieniu do rozbłysku przeciwzanieczyszczającego, ale jego ogólna wydajność nie jest wysoka. Atomy krzemu centrowały swoją przestrzenną konfigurację w kształcie parasola, a struktura metylu jest szczelnie na zewnątrz, tworząc zamkniętą powierzchnię. Kiedy woda dotknie, tworzy koraliki i koraliki będą się toczyć, więc nieprzerwany film nie będzie tworzony w krótkim czasie. To się nazywa hydrofobia. Jednak konstrukcja kauczuku silikonowego utrudnia również spełnienie wymogów jego właściwości mechanicznych i innych bez wzmocnienia. Struktura powłoki przeciwzanieczyszczającej nano-fluorowęglowe różni się znacznie od RTV. Długość wiązania C-F w organicznej żywicy fluoru jest bardzo krótka, zasadniczo atomy fluoru na zewnątrz, tworząc cylinder do osłonienia głównego ła ńcucha węgla, co sprawia, że chemikalia, promienie ultrafioletowe i inne trudne do przenikania. Energia wiązania C-F jest najwyższa w pojedynczej więzi, która wymaga dużo energii do zniszczenia. Co ważniejsze, struktura kopolimeru jest ułożona na przemian, a im bardziej regularne jest ułożenie, tym bardziej stabilna jest cząsteczka. Co więcej, siła międzycząsteczkowa jest bardzo niska, a energia powierzchniowa całego systemu jest również bardzo niska. Trudno jest, aby powłoka by ła mokra wodą i materią organiczną. Tworzy to hydrofobię i wstępne samoczyszczenie. Ze względu na hydrofobię, nie będzie mokra wodą, a brud nie będzie zjonizowany, co zapobiega wyciekom prądu. Im lepsza hydrofobia, tym bardziej nadzwyczajny efekt przeciwzanieczyszczania. Ponadto, żywica fluorowęglowa ma inercję chemiczną i stabilność termiczną ze względu na niską polaryzację.

Struktura żywicy determinuje podstawowe właściwości powłok, a przygotowanie powłok o doskonałych kompleksowych właściwościach wymaga optymalnego dopasowania innych składników powłok i ich wspólnego wkładu. Nanomateriale odnoszą się do materiałów o rozmiarach od 1 do 100 nm. Ze względu na ich specjalne właściwości, zwykłe materiały wykazują specjalne, a nawet odwracalne właściwości fizyczne i chemiczne. W badaniu tym wzięto pod uwagę kompleksowy wkład nanomateriałów w właściwości mechaniczne, hydrofobię, samoczyszczenie i dostępność surowców, a nano-SiO 2 został wybrany. W tym samym czasie, ze względu na niską temperaturę, zewnętrzna powierzchnia izolacyjna będzie również widoczna przepaska, co spowoduje awarię zasilania. W związku z tym wybiera się dodawanie związków metali organicznych do preparatów farbujących w celu poprawy tego zjawiska. Związki organiczne są rozpraszane w powłokach w stanie sol. Tlenki metali powstałe w wodzie mogą osiągnąć poziom nanometrów. Tlenki metali mają pewne spektralne właściwości endotermiczne, a światło absorbujące może przyspieszać topnienie powłok przy podwyższonej temperaturze powierzchni.