Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.

Stock Code

836829
Fujian Ruisen New Materials Co., Ltd.
powłoka izolacyjna
Funkcją izolatorów średniego napięcia jest izolowanie naładowanych części o różnym potencjale w sprzęcie elektrycznym. W związku z tym materiały izolacyjne powinny mieć najpierw wysoką odporność izolacyjną i wytrzymałość na napięcie oraz mogą uniknąć wycieków, awarii i innych wypadków. Po drugie, ma dobrą odporność na ciepło i zapobiega starzeniu się i pogarszaniu się z powodu długotrwałego przegrzania. Ponadto powinno mieć dobrą przewodność cieplną, odporność na wilgoć i pioruny, wysoką wytrzymałość mechaniczną i wygodne przetwarzanie. Zgodnie z powyższymi wymogami wspólnymi wskaźnikami wydajności izolatorów średniego napięcia są wytrzymałość izolacji, wytrzymałość na rozciąganie, gęstość i współczynnik rozszerzania. Zgodnie z krajowym standardem GB 2900.5 materiał izolatora średniego napięcia definiuje się jako materiał stosowany do izolacji urządzenia w elektryczności. To jest materiał, który zapobiega przedostaniu się prądu. Jego odporność jest bardzo wysoka i prąd przecieku może być zaniedbany.

Przełącznik średniego napięcia jest powszechnie stosowany w wielu dziedzinach. Stosowane materiały izolacyjne różnią się pod względem formy i różnorodności. Według niekompletnych statystyk Sieci Państwowej, awaria izolacji stanowi ponad 30% wszelkiego rodzaju wypadków. W projektowaniu produktu materiały izolacyjne o średnim napięciu powinny być wybierane zgodnie z charakterystyką produktu. Należy wybrać najbardziej odpowiedni materiał o jednolitym bezpieczeństwie, nowej gospodarce i ochronie środowiska.